Ministru kabineta noteikumos Nr.164 “Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un aprēķināts un pārskaitīts solidaritātes nodoklis” ir veikti grozījumi, lai nodrošinātu solidaritātes nodokļa daļu sadalīšanu un pārmaksātās solidaritātes nodokļa daļas atgriešanu nodokļa maksātājam.

Šī gada 3.janvārī spēkā stājās grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā, kas nosaka citu solidaritātes nodokļa likmi, sadalījumu, pārmaksātās solidaritātes nodokļa daļas atmaksāšanu nodokļa maksātājiem, tādejādi noteikumos veikti grozījumi:

  • noteikta kārtība, kādā uzskaita, aprēķina, pārskaita solidaritātes nodokli un veic pārmaksātā nodokļa atmaksu rezumējošā kārtībā;
  • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) atmaksā pārmaksāto solidaritātes nodokļa daļu pašnodarbinātajiem, iekšzemes darba ņēmējiem pie darba devēja ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka, kuri ir veikuši valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI);
  • no speciālajiem budžetiem veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas netiek ņemtas vērā un atmaksātas darba devējiem, pašnodarbinātajiem, iekšzemes darba ņēmējiem pie darba devēja ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējiem pie darba devēja ārvalstnieka;
  • ja tiek samaksāts solidaritātes nodokļa parāds par periodu, kas senāks par trīs gadiem pirms taksācijas perioda, tad tas paliek speciālajā budžetā nepersonificēts;
  • noteikta kārtība, kā VSAA aprēķina pārmaksāto solidaritātes nodokli un atgriež pārmaksāto daļu solidaritātes nodokļa maksātājam;
  • VID par pārmaksātajām VSAOI informē elektroniskās deklarēšanas sistēmā;
  • ja tiek samaksāts solidaritātes nodokļa parāds par 2018.gadu, solidaritātes nodoklis tiek sadalīts un pārskaitīts atbilstoši tiesiskajam regulējumam, kas bija spēkā 2018.gadā.

Grozījumi noteikumos stājās spēkā šī gada 17.augustā.