Valsts kanceleja sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju apkopojusi būtiskākos jaunos tiesību aktus un to grozījumus vides jomā, kas stājas spēkā 01.01.2017.