Ceturtdien, 18.septembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi MK noteikumos Nr.827 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli (MK noteikumi Nr.827), lai precizētu kārtību, kādā pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas tiek iesniegti darba devēju ziņojumi par veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI) un iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Saskaņā ar pašreizējo noteikumu redakciju situācijās, kad juridiska persona (darba devējs) nav veikusi VSAOI un tai ir pasludināts maksātnespējas process, iecelts maksātnespējas procesa administrators, kurš daļu no darbiniekiem atbrīvo un ar pārējiem turpina darba tiesiskās attiecības vai pieņem darbā kādu darbinieku un veic VSAOI, veiktās iemaksas tiek pārrēķinātas un reģistrētas proporcionāli veiktajam maksājumam (arī par bijušajiem darba ņēmējiem). Tādējādi pastāv gadījumi, kad maksātnespējas procesa administrators par esošajiem darba ņēmējiem veic VSAOI, bet tās tiek reģistrētas par periodu, kad ir izveidojies VSAOI parāds, t.i., par periodu līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai.

Tāpēc nepieciešams noteikt kārtību darba devēju ziņojumu iesniegšanai pēc maksātnespējas pasludināšanas, lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) tos varētu atšķirt no pārējiem darba devēju ziņojumiem un reģistrēt darba devēju ziņojumos iekļauto informāciju.

Noteikumu projekts paredz:

  1. ka pēc darba devēja (juridiskas personas) maksātnespējas procesa pasludināšanas darba devēja ziņojumus par pārskata mēneša darba ņēmējiem iesniedz atbilstoši darba ņēmēja statusam (piemēram, atsevišķi par darba ņēmējiem, kuri apdrošināmi visiem veidiem, un atsevišķi par darba ņēmējiem, kuri ir sasnieguši pensionēšanās vecumu vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija);
  2. lai VSAA varētu identificēt, ka konkrēto darba devēja ziņojumu iesniedz darba devējs (juridiskās personas), kurai ir pasludināts maksātnespējas process, MK noteikumu Nr.827 3.pielikums tiek papildināts ar atsevišķu pazīmi.

MK noteikumu projekti vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.