Ministru kabinetā apstiprināti grozījumi Iepakojuma likumā un Dabas resursu nodokļa likumā, kas veikti, lai Latvija varētu nodrošināt Eiropas Savienības izvirzīto mērķu izpildi saistībā ar iepakojuma apsaimniekošanu un atkritumu pārstrādi.