Šodien, 17.01.2013. spēkā stājas 03.01.2013. MK noteikumi Nr.15 Kārtība, kādā reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam (MK noteikumi Nr.15). Noteikumi piemērojami ar 01.01.2013.