Ministru kabinets (MK) apstiprināja MK noteikumus Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (MK noteikumi), kas nosaka arī vispārīgus darbības nosacījumus turpmāk uzņēmumos, t.sk. izstāžu un gadatirgu organizēšanai un tūrismam un ceļošanai, kā arī prasības pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, pašpārvadājumu pakalpojumu sniegšanai un izmantošanai, t.sk. tūrisma braucienu organizēšanai.