Šī gada 9.septembrī Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināti grozījumi MK noteikumos Nr.997 Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai, kas dos iespēju Latvijas Garantiju aģentūrai (LGA) izsniegt valsts garantiju kredīta brīvdienu iegūšanai komersantiem Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo seku mazināšanai, informē Ekonomikas ministrija.

Apstiprinātie grozījumi paredz garantiju sniegšanu saimnieciskās darbības veicējiem, kurus tieši vai netieši un finansiāli negatīvi ir ietekmējušas Krievijas Federācijas noteiktās sankcijas. Valsts garantiju pieejamība uzņēmumiem palīdzēs iegūt papildu apgrozāmos līdzekļus uzņēmuma darbības pašreizējai nodrošināšanai un eksporta pārorientēšanai uz jauniem eksporta tirgiem, uz laiku atliekot kredīta maksājumu veikšanu.

Garantijas tiks sniegtas par esošiem finanšu pakalpojumiem ar nosacījumu, ka tiek atlikta šī finansējuma pamatsummas atmaksa vismaz uz vienu gadu, bet ne vairāk kā uz 2 gadiem, un, ja ir nepieciešams, tiek papildus atviegloti finansējuma atmaksas noteikumi, nepalielinot finansējuma procentu likmi (kredīta brīvdienu garantijas).

Garantija tiks sniegta tikai tiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuri pēc LGA atzinuma var atgūt ekonomisko dzīvotspēju, ja tiek īstenoti saimnieciskā darbības veicēja pārstrukturēšanas pasākumi.

Kredīta brīvdienas tiek paredzētas vismaz uz vienu gadu, bet ne vairāk kā 2 gadiem, kas ir nepieciešamais periods, lai saimnieciskās darbības veicējs varētu pārorientēties uz jauniem eksporta tirgiem, kā arī atjaunot savu likviditāti un atsākt finanšu pakalpojumu pamatsummas atmaksu.