Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” sagatavoti grozījumi ar mērķi nodrošināt taisnīgu un samērīgu nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmēru, paredzot speciālo vērtību piemērot arī tām lauku zemes vienībām, kuras nepārsniedz 3 hektārus, un pagarināt speciālās vērtības piemērošanu lauku zemēm līdz 2027. gadam.