Šobrīd jau reģistrētiem uzņēmumiem un fiziskām personām, saimnieciskās darbības veicējiem, kuri ar 01.01.2015. vēlas iegūt mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja statusu, līdz 15.12.2014. ieskaitot jāvēršas ar pieteikumu Valsts ieņēmumu dienestā (VID). Līdz 15.12.2014. ar pieteikumu VID jāvēršas arī tiem uzņēmumiem un fiziskām personām, saimnieciskās darbības veicējiem, kuri vēlas atteikties no šī statusa, sākot ar 01.01.2015. Esošajiem MUN maksātājiem, kuri arī pēc 01.01.2015. vēlas saglabāt šo statusu, pieteikums VID nav jāsniedz, atgādina VID.

Pieteikumus var aizpildīt brīvā formā un nosūtīt VID pa pastu vai iesniegt VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā kā nestrukturētu dokumentu. 

Savukārt tie uzņēmumi vai fiziskās personas, saimnieciskās darbības veicēji, kuri savu saimniecisko darbību reģistrē pirmo reizi, MUN maksātāja statusu var iegūt vienlaikus ar reģistrāciju LR Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā, piesakoties MUN maksātāja statusa iegūšanai. Fiziskā persona MUN maksātāja statusu var iegūt vienlaikus ar reģistrāciju saimnieciskā darba veicēja statusā, aizpildot īpaši tam paredzētu pieteikuma veidlapu un iesniedzot to VID.

Par MUN maksātāju var kļūt

 • individuālais komersants;
 • individuālais uzņēmums;
 • zemnieka vai zvejnieka saimniecība;
 • fiziskā persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicējs;
 • sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA). 

Lai varētu maksāt MUN, mikrouzņēmumam ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

 • SIA dalībnieki ir fiziskās personas;
 • apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 100 000 EUR;
 • darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par pieciem darbiniekiem. Darbinieku skaitā neiekļauj prombūtnē esošus vai no darba atstādinātus darbiniekus;
 • SIA valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki, t.i., valdes loceklis ir mikrouzņēmuma īpašnieks vai persona, ar kuru noslēgts darba līgums.

Gadījumos, ja fiziskā persona ir dalībnieks vairākās SIA, tad tikai vienai no šīm SIA ir tiesības izvēlēties maksāt MUN. Savukārt, ja fiziskā persona ir SIA dalībnieks un zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks vai individuālais komersants, vai ir reģistrēts VID kā saimnieciskās darbības veicējs, tad tiesības izvēlēties maksāt MUN ir tikai vienai no šīm saimnieciskās darbības formām.

VID vērš uzmanību, ka saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likumu mikrouzņēmums ir tiesīgs izvēlēties maksāt MUN tikai gadījumos, ja mikrouzņēmuma darbinieka ienākums attiecīgajā mikrouzņēmumā nepārsniedz 720 EUR mēnesī.

2015.gadā MUN likme būs 9%, ko piemēro taksācijas perioda (viena gada) apgrozījumam līdz 7000 EUR, savukārt apgrozījumam no 7000,01 līdz 100 000 EUR piemērojamā likme 2015.gadā būs 11% procenti. MUN tiek maksāts četras reizes gadā par katra ceturkšņa apgrozījumu līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam.

MUN ietver

 • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu par mikrouzņēmuma darbiniekiem;
 • uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN), ja mikrouzņēmums atbilst UIN maksātāja pazīmēm;
 • mikrouzņēmuma īpašnieka IIN par mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumu daļu.

Valsts budžetā iemaksātais MUN tiek sadalīts atkarībā no mikrouzņēmuma darbības formas, proti, vai mikrouzņēmums ir individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, fiziskā persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicējs, vai SIA.