No 2013. gada 1. janvāra ir spēkā likuma par “Par nodokļiem un nodevām” norma, kas nosaka, ka nodokļu maksātāji, kuri veic saimniecisko darbību, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos Nr. 237 “Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi” noteikto līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1. februārim deklarē visus iepriekšējā gada laikā skaidrā naudā veiktos darījumus ar fiziskajām personām, kas neveic saimniecisko darbību, ja viena darījuma summa vienā operācijā ar katru darījuma partneri pārsniedz 3 000 eiro atgādina, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) speciālisti.

Tas nozīmē, ka visiem uzņēmumiem un fiziskajām personām – saimnieciskās darbības veicējiem – ne vēlāk kā līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1. februārim (2020. gadā līdz 3. februārim) jādeklarē VID visi taksācijas gadā skaidrā naudā veiktie darījumi ar fiziskajām personām, ja viena darījuma summa vienā operācijā ar katru darījuma partneri pārsniedza 3000 eiro. Šajā gadījumā līdz nākamā gada 1. februārim (2020. gadā līdz 3. februārim) ir jādeklarē visa veiktā darījuma kopsumma.

Deklarācija ir jāiesniedz, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, un tajā jānorāda fiziskās personas vārds un uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (personas kods), rezidences valsts, darījuma veids, summa un valūta, kādā veikti darījumi.