01.04.2017. stājās spēkā grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli" (likums par AN). Izmaiņas likumā veiktas saistībā ar dabasgāzes tirgus atvēršanu, precizējot normas par ar nodokli apliekamo dabasgāzi, piemērojamo akcīzes nodokļa (AN) likmi, kā arī atvieglojumiem.

Likumā par AN noteikts, ka, dabasgāzi izmantojot kā kurināmo, AN likme ir 1,65 EUR par 1 megavatstundu, ņemot vērā dabasgāzes augstāko siltumspēju, bet, izmantojot kā degvielu, - 9,64 EUR par 1 megavatstundu.

Savukārt, izmantojot dabasgāzi kā kurināmo rūpnieciskās ražošanas un citos ar ražošanu saistītos procesos, lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes tehnoloģisko iekārtu darbināšanai un tehnoloģiski nepieciešamā klimata nodrošināšanai rūpnieciskās ražošanas un lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes telpās, AN likme ir 0,55 EUR par 1 megavatstundu.

Likumā par AN iekļauti arī citi papildinājumi, kas saistīti ar dabasgāzes tirgus atvēršanu. Tāpat, veicot izmaiņas, precizēti AN atbrīvojumi un atvieglojumi diplomātiem un starptautiskām organizācijām.

Jānorāda, ka valdība ir apstiprinājusi Ministru kabineta noteikumus Nr.78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi", līdz ar to 03.04.2017. par aktīviem tirgus dalībniekiem kļuva komersanti un citas juridiskās personas, kam līdz šā gada 15.jūnijam jāizvēlas dabasgāzes tirgotājs, ar kuru slēgt dabasgāzes tirdzniecības līgumu. Ja komersants nenoslēgs jaunu līgumu, līdz šā gada 1.jūlijam dabasgāzi tam piegādās esošais tirgotājs, bet pēc 1.jūlija tas saņems dabasgāzi pēdējās garantētās piegādes ietvaros par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātu cenu plus 20%.