2020.gada 13.janvārī spēkā stājas izmaiņas likumā “Par nodokļiem un nodevām” (Likums). Ar grozījumiem Likumā tiek pārņemti iepriekš Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) sevišķajā daļā iekļautie administratīvie pārkāpumi nodokļu jomā (izņemot tos administratīvos pārkāpumus, kuri iekļauti konkrētajā nodokļa vai nodevas likumā), tādējādi Likums ir papildināts ar jaunu nodaļu.