Darba devējam nebūs jāveic minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par kalendāra dienām, kurās darbinieks ir dīkstāvē savas vainas dēļ vai kurās darba ņēmējs ir atstādināts no darba (amata) pienākumu veikšanas bez darba samaksas saglabāšanas, informē Labklājības ministrija.