Lai risinātu jautājumus, kas saitīti ar fotoelementu paneļu, invertoru un elektrisko akumulatoru fotoelementu paneļu saražotās strāvas uzkrāšanai apsaimniekošanu, nodrošinot šo iekārtu un akumulatoru atkritumu uzskaiti, plūsmas izsekošanu, Dabas resursu nodokļa likumā ir sagatavoti grozījumi.