23. novembra vadības sēdē apstiprināti grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā ar mērķi precizēt regulējumu nedrošiem debitoru parādiem.