Pieņemti grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā ar mērķi precizēt regulējumu nedrošiem debitoru parādiem. Grozījumi piemērojami jau gada pārskatiem par 2021. gadu.