Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi nepieaugs, to paredz 2024.gada 30.maijā Saeimā pieņemtie grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Grozījumi nosaka, ka 2025.gadā tiks nošķirtas un būs spēkā divas kadastrālās vērtības – fiskālā un universālā, informē Saeima.

NĪN maksājumiem tiks izmantota fiskālā kadastrālā vērtība, kas paliks līdzšinējā apmērā. Savukārt universālā kadastrālā vērtība tiks balstīta uz 2022.gada tirgus datiem un to izmantos zemes likumiskās lietošanas maksas noteikšanai, grāmatvedībā un finanšu pārskatos.

Vienlaikus turpinās darbs pie kadastrālās vērtības noteikšanas metodikas pilnveides, lai kadastrālās vērtības atspoguļotu tirgus situācijai atbilstošāku nekustamo īpašumu vērtību.

Sadarbībā ar Finanšu ministriju tiek pārskatītas arī nodokļu un nodevu likmes, lai no 2026.gada jaunās kadastrālās vērtības varētu piemērot arī nodokļu maksājumiem un nodrošinātu samērīgu NĪN un citu valsts nodevu apmēru.