Saeimā konceptuāli atbalstīts likumprojekts, ar kuru plānots ratificēt Latvijas un Pakistānas konvenciju par izvairīšanos no ienākuma nodokļu dubultās uzlikšanas, nodokļu nemaksāšanas novēršanu un līguma protokolu, informē Saeima.

Latvijas investori Pakistānā (un otrādi) tiek aplikti ar nodokļiem, pamatojoties uz otras valsts nodokļu normatīvajiem aktiem. Līdz ar to var mainīties gan nodokļu likmes, gan apliekamā ienākuma aprēķināšanas kārtība. Investoriem netiek garantēta noteiktu nodokļu uzlikšanas noteikumu nemainība ilgākā laika periodā, tāpēc nav iespējams precīzi plānot investīcijas, to atmaksāšanos un peļņu, minēts likumprojekta anotācijā.

Konvencija paredz, ka katras līgumslēdzējas valsts potenciālajiem investoriem tiks radīts stabilāks nodokļu uzlikšanas režīms otrā līgumslēdzējā valstī gan attiecībā uz uzņēmējdarbības ienākumiem, gan arī uz tādiem pasīvajiem ienākumiem kā dividendes, procenti un autoratlīdzības.

Sagaidāms, ka konvencija atvieglos Latvijas investoru darbību Pakistānā un otrādi, kā arī kopumā veicinās ārvalstu investīciju piesaistīšanu.