Lai saskaņotu Ministru kabineta (MK) noteikumus Nr.40 ”Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām” ar grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums), veiktas izmaiņas MK noteikumos.

Ņemot vērā, ka PVN likumā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrācijas slieksnis kopš 2024.gada 1.janvāra ir noteikts 50 000 eiro apmērā iepriekšējo 40 000 eiro vietā, attiecīgas izmaiņas veiktas arī MK noteikumos.

Tāpat, lai nākotnē izslēgtu nepieciešamību pēc atbilstošu tehnisku grozījumu veikšanas gadījumos, kad tiek mainīta robežvērtība, grozījumi paredz MK noteikumos nenorādīt konkrētu šīs vērtības skaitli, bet atsaukties uz attiecīgo PVN likuma normu, kurā šī vērtība ir noteikta. Proti, grozījumi paredz salāgot reģistrācijas VID PVN maksātāju reģistrā robežvērtību atbilstoši PVN likumam.