2023.gada 7.decembrī Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā (DRN likums), ar tiem paredzot pakāpeniski paaugstināt dabas resursa nodokļa (DRN) likmi par atkritumu apglabāšanu. Tādējādi tiks veicināta dabas resursu ekonomiski efektīva izmantošana un vides piesārņojuma ierobežošana, samazinot poligonos apglabājamo atkritumu apjomu.

Nodoklis tiks piemērots tekstilizstrādājumiem, lai samazinātu atkritumu poligonos nodoto tekstilmateriālu apjomu, kā arī pārstrādājamam un nepārstrādājamam iepakojumam, kas pārskata periodā nav pārstrādāts vai reģenerēts. Tekstilizstrādājumiem DRN tiks piemērots no 2024.gada 1.jūlija.