Plānoti grozījumi "Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā". Pamatojoties uz Ministru kabineta (MK) pieņemto lēmumu pagarināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju līdz 2022. gada 28. februārim, plāno pagarināt esošos atbalsta mehānismus saistībā ar nomas maksu publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomniekiem, kā arī paredzēt iespēju pagarināt gada pārskatu iesniegšanas termiņu, informē MK.