Eiropas Parlaments (EP) plāno pastiprināt Eiropas Savienības (ES) līmeņa uzraudzību sankciju īstenošanai un pastiprināt centienus ierobežot iespējas Krievijai apiet ES noteiktos ierobežojošos pasākumus.

EP vēlas pastiprināt ES līmeņa uzraudzību sankciju īstenošanai un pastiprināt centienus ierobežot Krievijas iespējas apiet ES noteiktos ierobežojošos pasākumus.

2023.gada 9.novembrī pieņemtajā rezolūcijā EP pauž satraukumu par pastāvošajām nepilnībām ES sankciju režīmā pret Krieviju. Lai arī ES noteikusi vēl nepieredzēti plašus ierobežojošos pasākumus, pastāv bažas par to, ka netiek nodrošināta pienācīga to izpilde, turklāt tiek īstenoti mēģinājumi stāties ceļā Eiropas nolūkiem vājināt Krievijas ekonomisko un rūpniecisko bāzi un kavēt Krievijas spēju turpināt karu.

Rezolūcijā norādīts, ka Krievija spējusi apiet sankcijas, piemēram, ES dalībvalstu un G7 valstu ieviestos naftas cenu griestus. ES ir  konstatēts straujs pieaugums no Krievijas naftas ražotu produktu importam no, piemēram, Indijas, tādējādi būtībā radot Kremļa nafta apkārtceļu uz ES tirgu.