Līdz ar jaunā Grāmatvedības likuma spēkā stāšanos ar 2022. gada 1. janvāri spēku zaudēs šobrīd spēkā esošais likums "Par grāmatvedību" un attiecīgi arī visi ar to saistītie Ministru kabineta noteikumi. Līdz ar to ir sagatavots un Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts jauns noteikumu projekts – Grāmatvedības kārtošanas noteikumi.