Sankcionētās personas, kurām Latvijā pieder nekustamais īpašums, no 2024.gada 1.jūlija vairs nesaņems nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumus, tostarp brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. To paredz grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", kas virzīti izskatīšanai Saeimā.

Ar grozījumiem paredzēts, ka sankcionēto personu nekustamajam īpašumam Latvijā likmes vairs nenoteiks pašvaldības, bet šim īpašumam piemēros nodokļa likmi 10% apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.

Tāpat ar grozījumiem paredzēts, ka šīm personām vairs nepiemēros NĪN atbrīvojumus, kā arī tās vairs nesaņems nodokļa atlaides.

Ņemot vērā, ka pašvaldības jau ir izsūtījušas paziņojumus par aprēķināto NĪN, tās varēs nodokļa apmēru pārrēķināt un līdz 2024.gada 15.jūlijam izsūtīt precizētu nodokļa maksāšanas paziņojumu.