Nodarbinātām un pašnodarbinātām personām, kuras ir sasniegušas vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, bet kurām nav tiesību uz vecuma pensiju, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts vairs netiks pārtraukts uz nodarbinātības laiku, kā tas bija līdz šim, to paredz Labklājības ministrijas rosinātie grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā.