2024.gada 16.aprīlī valdība izskatīja grozījumus Kredītiestāžu likumā par minimālo prasību noteikšanu bankomātiem skaidras naudas pieejamības nodrošināšanai iedzīvotājiem Latvijā. Grozījumi paredz noteikt skaidras naudas izmaksas pakalpojumu un kritērijus kredītiestādēm, kas to nodrošinās, kā arī noteikt brīdinājumu vai soda naudu līdz 50 000 eiro, ja kredītiestāde neievēro minētās prasības, informē Finanšu ministrija.

Saskaņā ar Eiropas drošu transakciju asociācijas publicētajiem datiem 2023.gada 30.jūnijā Latvijā uz 10 000 iedzīvotāju bija tikai 4,9 bankomāti, kas ir viens no zemākajiem rādītājiem Eiropā. Turklāt daļai tuvākais bankomāts atrodas grūti sasniedzamā attālumā. Lielākais attālums, kas iedzīvotājiem ir jāmēro līdz tuvākajam bankomātam, lai piekļūtu savai darba samaksai vai pensijai, vienā virzienā sasniedz pat 38 km. Grozījumos paredzēts deleģējums Latvijas Bankai (LB) noteikt bankomātu tīkla prasību skaitliskās vērtības (piemēram, attālums kilometros, darba laiks un citi), pieļaujamās atkāpes to izpildē, piemērošanas nosacījumus un kārtību, kādā LB pārbauda prasību ievērošanu. Tāpat noteiktas prasības, termiņš un kārtība, kādā kredītiestāde sagatavo un iesniedz LB informāciju saistībā ar prasību izpildi.

Līdz 2024.gada 31.decembrim ir spēkā LB ar Latvijas Finanšu nozares asociāciju un četrām lielākajām kredītiestādēm – akciju sabiedrību (AS) “SEB banka”, AS “Swedbank”, AS “Luminor Bank” un AS “Citadele banka” – noslēgts sadarbības memorands. Tajā tika noteiktas minimālās prasības skaidras naudas maksājumu pakalpojumu pieejamībai, tai skaitā noteikti ierobežojumi bankomātu tīkla samazināšanai.