Veicot grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām", interneta sludinājumu ievietošanas pakalpojuma, maksājumu pakalpojumu, mobilās lietotnes pakalpojumu un interneta vai tiešsaistes tirdzniecības vietas pakalpojumu sniedzējiem noteikti jauni pienākumi sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam (VID). Izmaiņas stājas spēkā 01.01.2017.

Interneta sludinājumu ievietošanas pakalpojuma sniedzējam pēc VID pieprasījuma saņemšanas ir pienākums sniegt tā rīcībā esošo informāciju par nodokļu maksātājiem, kas, izmantojot interneta sludinājumu ievietošanas pakalpojumus, izvietojuši sludinājumus, un par to izvietotajiem sludinājumiem.

Maksājumu pakalpojumu sniedzējam pēc VID pieprasījuma saņemšanas ir pienākums sniegt informāciju par darījumiem, kas veikti, izmantojot šā maksājumu pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus. Piemērojot šo normu, attiecīgajam maksājumu pakalpojumu sniedzējam ir pienākums sniegt informāciju, kuru tas glabā saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Mobilās lietotnes pakalpojumu sniedzējam un interneta vai tiešsaistes tirdzniecības vietas pakalpojumu sniedzējam, ar kura starpniecību nodokļu maksātāji piedāvā preces vai pakalpojumus, pēc VID pieprasījuma saņemšanas ir pienākums sniegt savā rīcībā esošo informāciju par nodokļu maksātājiem, kas piedāvā preces vai pakalpojumus, izmantojot tā pakalpojumus, kā arī informāciju par nodokļu maksātāja piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem.

Ieviešot šīs izmaiņas, likuma 15.pants papildināts ar 6., 7. un 8.daļu.