Šī gada 17. augustā stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, ar kuriem tiek mazināti atsevišķi pulcēšanās ierobežojum ēidināšanas pakalpojumu sniedzējiem un organizētiem pasākumiem, t.sk. kongresiem, konferencēm, dažādām svinībām, utt.