Saskaņā ar grozījumiem Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (MUN likums) no 01.01.2017. mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) likme mikrouzņēmuma apgrozījumam līdz 7000 EUR ir 12%, savukārt MUN likme mikrouzņēmuma apgrozījumam no 7000,01 līdz 100 000 EUR ir 15%. No 01.01.2018. MUN likme visam mikrouzņēmuma apgrozījumam būs vienāda – 15%.