Nākamgad uzņēmējdarbības riska valsts nodevu plānots saglabāt līdzšinējā apmērā - 0,36 eiro mēnesī, ko aprēķina par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības.