Turpmāk darba devējiem Valsts ieņēmumu dienestā (VID) nebūs jāsniedz ziņas tajos gadījumos, kad darbiniekam mainās apdrošināšanas veidi, kuriem viņš tiek apdrošināts, t.i., mainās piemērojamā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likme, informē Labklājības ministrija (LM).

Iepriekšminēto paredz otrdien, 23.septembrī, valdībā apstiprinātie grozījumi MK noteikumos Nr.827 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Turpmāk darba devējiem, kuri maksā mikrouzņēmuma nodokli (MUN), VID nebūs jānorāda darbinieku profesiju kodi. Līdz šim darba devējiem, kuri maksā MUN, pieņemot darbinieku darbā, bija jāsniedz ziņas VID un jānorāda arī darbinieka profesijas kods, kā arī, ja darbiniekam mainās profesija, tad attiecīgi jaunā darbinieka profesija arī jāpaziņo VID.

Vienlaikus darba devējam, kurš maksā MUN, nebūs jāsniedz VID informācija par darba ņēmēja statusa iegūšanu par mikrouzņēmumu īpašniekiem, valdes locekļiem un prokūristiem.

Tāpat darba devējiem turpmāk VID būs jāsniedz ziņas par darba ņēmēju, kuram ir piešķirts vai beidzies atvaļinājums kā bērna tēvam saistībā ar bērna piedzimšanu. Tādējādi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras rīcībā būs iepriekš minētā informācija un tēvam vairs nevajadzēs iesniegt darba devēja rakstisku apstiprinājumu par atrašanos atvaļinājumā saistībā ar bērna piedzimšanu.

Minētie grozījumi stāsies spēkā no 01.06.2015.

LM atgādina – katru darba ņēmēju, kurš ieguvis, mainījis vai zaudējis darba ņēmēja statusu, darba devējs reģistrē VID pēc darba devēja reģistrācijas vietas.

Atkarībā no tā, kādiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem darba ņēmējs ir obligāti sociāli apdrošināms, ir noteikta VSAOI likme.