Labklājības ministrija (LM) rosinājusi atcelt normu, kurā paredzēts mainīt maternitātes, paternitātes, vecāku un slimības pabalsta aprēķināšanas kārtību. Tas noteikts 17.10.2017. Ministru kabinetā izskatītajos grozījumus likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu".