Ministru kabineta sēdē izskatīti grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”, kas paredz pakāpenisku nodokļa likmju paaugstināšanu tabakas izstrādājumiem, kā arī akcīzes nodokļa likmes ieviešanu elektroniskajās cigaretēs izmantojamiem šķidrumiem un citas izmaiņas.