01.01.2017. stājās spēkā grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA), nosakot maksāt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) avansu 130 EUR apmērā kalendāra mēnesī par katru vieglo taksometru, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).