Atbilstoši nodokļu reformas ietvaros veiktajām izmaiņām no 01.01.2018. paredzēta konceptuāli jauna uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksāšanas kārtība. Turpmāk UIN likme būs 20%, tomēr tā būs jāmaksā tikai no peļņas daļas, kas tiks sadalīta vai izmaksāta dividendēs, vai arī izlietota tādiem mērķiem, kas nav tieši saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību, savukārt reinvestētajai peļņai UIN vairs netiks piemērots.