No 01.01.2018. minimālā alga valstī būs 430 EUR līdzšinējo 380 EUR vietā, paredzēts 29.08.2017. valdības sēdē pieņemtajos grozījumos Ministru kabineta noteikumos Nr.656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu".

Minimālās mēneša darba algas paaugstinājums realizēts vienlaikus ar darbaspēka nodokļu sloga samazinājumu. Plānots, ka minimālās mēneša darba algas apmērs 430 EUR paliks nemainīgs 3 gadus

Jānorāda, ka minimālā mēneša darba alga tiek ņemta vērā kā mērs arī dažādās tiesiskajās situācijās, piemēram, nosakot minimālos uzturlīdzekļus bērnam vai izmaksājot tos no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, sodu sistēmā, personas materiālā stāvokļa un zaudējumu apmēra noteikšanā.

Grozījumi noteikumos izstrādāti, veicot finanšu aprēķinus un izvērtējot ietekmi uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem.