Šā gada 1.jūlijā stāsies spēkā vairākas izmaiņas Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums). Viena no tām paredz precizēt pērn ieviestās aprieztās jeb reversās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas kārtības piemērošanu darījumos ar metālizstrādājumiem, būvizstrādājumiem, sadzīves elektroniskajām iekārtām un sadzīves elektriskām aparatūrām, informē Finanšu ministrija (FM).

Šobrīd PVN likums paredz, ka reversā PVN maksāšanas kārtība ir piemērojama metālizstrādājumu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem. Ar grozījumiem likumā tiek paredzēts, ka metālizstrādājumu jomā tiek precizēts darījumu tvērums, kam piemēros šo īpašo PVN piemērošanas kārtību. No šā gada 1.jūlija šo kārtību vairs nepiemēros ar metālizstrādājumiem saistītiem pakalpojumiem un tiks sašaurināts metālizstrādājumu saraksts, paredzot, ka Ministru kabinets noteiks melno un krāsaino metālu pusfabrikātu sarakstu, kuru piegādēm tiks piemērota šī īpašā kārtība. Izmaiņas ir veiktas atbilstoši  direktīvai, kas nosaka PVN sistēmu.

Eiropas Komisija (EK) nav piešķīrusi atļauju Latvijai ieviest  reverso PVN maksāšanas kārtību būvizstrādājumu, sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādēm. Tādējādi tiek paredzēts, ka 2018.gada 1.janvārī ieviestā reversā PVN maksāšanas kārtība būvizstrādājumu un sadzīves elektronikas nozarē ir piemērojama līdz 2019.gada 31.decembrim. 

Tā kā reversā PVN maksāšanas kārtība minētajās nozarēs tika noteikta, lai cīnītos ar PVN krāpniecību, un minētais nav zaudējis aktualitāti, FM ir atkārtoti vērsusies EK ar lūgumu atļaut Latvijai atkāpties no direktīvā noteiktās vispārējās PVN piemērošanas kārtības, paredzot iespēju piemērot reverso PVN maksāšanas kārtību būvizstrādājumu piegādēm un noteiktām sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādēm. Pozitīva EK lēmuma gadījumā tiktu virzīti grozījumi, kas paredzētu šo īpašo PVN piemērošanas kārtību piemērot arī pēc 2019.gada 31.decembra.

Cīņa pret krāpšanos ar PVN ir viena no galvenajām Latvijas prioritātēm. Pasākums, kas veicina PVN krāpniecības samazināšanu, ir reversās PVN maksāšanas kārtības ieviešana noteiktām preču piegādēm un pakalpojumu sniegšanai, norāda FM. Šīs kārtības piemērošana ir atkāpšanās no vispārējās PVN piemērošanas kārtības, tādējādi tas ir īpašs PVN piemērošanas režīms PVN aprēķināšanai un maksāšanai valsts budžetā par iekšzemē veiktiem darījumiem konkrētās nozarēs, kad PVN par preču piegādi vai sniegto pakalpojumu valsts budžetā iemaksā preču vai pakalpojumu saņēmējs darījumiem, kas veikti starp reģistrētiem PVN maksātājiem.