Ministru kabineta sēdē apstiprināti grozījumi Uzņēmuma ienākuma nodokļa likumā (UIN likums). Tie paredz vairākas nozīmīgas izmaiņas, tostarp vienotas izpratnes veidošanu par avansā izsniegtajiem līdzekļiem, auditā atklāto pārkāpumu korekcijas iespējas u.c.