Veicot grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām", nodokļu maksātājiem noteikts pienākums nodrošināt nodokļu administrācijas pilnvarotajam pārstāvim piekļuvi elektroniskā veidā apstrādātai vai glabātai informācijai, ziņo Valsts ieņēmumu dienests (VID).