Labklājības ministrija (LM) noteiks minimāli nepieciešamo nodarbinātības ilgumu speciālajās profesijās strādājošajām personām, lai šajās profesijās strādājošie varētu saņemt privātajā pensiju līmenī uzkrāto papildpensiju pirms 55 gadu vecuma sasniegšanas.

Minimālais nodarbinātības ilgums šādā profesijā būs vismaz 10 gadi. Tas nozīmē, ka tad, ja cilvēks savā darba mūžā kādā no speciālajām profesijām, kuras noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr.47 "Noteikumi par speciālajām profesijām, kurās privāto pensiju fondu pensiju plānos norādītais strādājošo pensijas vecums var būt mazāks par 55 gadiem" (MK noteikumi Nr.47), strādājis kopumā 10 gadus, viņam būs tiesības izņemt privātajā pensiju shēmā uzkrāto papildpensiju atbilstoši pensiju plāna noteikumiem pirms 55 gadu vecuma sasniegšanas.