Otrdien, 8.jūlijā, Ministru kabineta sēdē izskatīja un atbalstīja grozījumus MK noteikumos Nr.488 Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi (MK noteikumi Nr.488), lai noteiktu kārtību, kādā finanšu pārskatos atspoguļo ārkārtas dividendes.

Saskaņā ar grozījumu projektu pārskata gadā aprēķinātās ārkārtas dividendes sabiedrība grāmatvedībā atspoguļo, izveidojot jaunu posteni Aprēķinātās ārkārtas dividendes.

Ja sabiedrībai pārskata gadā tika aprēķinātas ārkārtas dividendes un pārskata gada beigās pēc nodokļu aprēķina

  • ir peļņa, tad par aprēķinātām ārkārtas dividendēm tiek samazināta pārskata gada peļņa. Aprēķinātās ārkārtas dividendes norāda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, pievienojot pirms posteņa Pārskata gada peļņa vai zaudējumi jaunu posteni Aprēķinātās ārkārtas dividendes;
  • nav peļņas, bet ir zaudējumi vai peļņa ir mazāka par aprēķinātajām ārkārtas dividendēm, tad aprēķinātās ārkārtas dividendes vai to pārsnieguma daļu norāda peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.

Tāpat grozījumos noteikts, ka ieņēmumus no ārkārtas dividendēm uzskaita, kad ir pieņemts dalībnieku sapulces lēmums par ārkārtas dividenžu noteikšanu, kā arī noteikta un aprēķināta ārkārtas dividenžu summa.

Atgādinām, ka saskaņā ar grozījumiem Komerclikumā no 01.07.2014. tiek ieviestas ārkārtas dividendes, kas nozīmē, ka kapitālsabiedrības lēmumu par dividenžu noteikšanu var pieņemt arī vairākas reizes gadā. Lai izmaksātu ārkārtas dividendes:

  • statūtos ir jāsagatavo grozījumi, paredzot, ka dividendes var noteikt un aprēķināt arī no peļņas, kas gūta periodā pēc iepriekšējā pārskata gada beigām (ārkārtas dividendes);
  • valdei jāsagatavo un jāiesniedz dalībnieku sapulcei sabiedrības saimnieciskās darbības pārskats par periodu, par kuru tiek noteiktas ārkārtas dividendes, un priekšlikumi par ārkārtas dividendēs izmaksājamo peļņas daļu. Sabiedrības saimnieciskās darbības pārskats sagatavojams saskaņā ar likuma prasībām par gada pārskata sastādīšanu.

Grozījumi MK noteikumos Nr.488 stājas spēkā 16.07.2014.