Likumā "Par grāmatvedību" sagatavoti grozījumi, ar kuriem precizēta kārtība, kādā papīra formas grāmatvedības dokumentus var pārvērst elektroniskā formā, kā arī to glabāšanas kārtība.