2019.gada 3.janvārī spēkā stājās grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā, lai, izpildot Satversmes tiesas lēmumu, noteiktu tādu solidaritātes nodokļa (SN) likmi, kurā būtu ievērots vienlīdzības princips.

Ņemot vērā SN sasaisti ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām (VSAOI), grozījumos paredzēts, ka:

  • no 2019.gada 1.janvāra SN likme tiek noteikta kā zemākā VSAOI likme – 25,50% (6.1pants);
  • SN objektam taksācijas periodā piemēro tādu pašu VSAOI, kādu piemēro VSAOI objektam (6.2pants);
  • par SN objektu, kuram taksācijas periodā piemērota augstāka VSAOI likme nekā SN likme, Valsts ieņēmumu dienests līdz pēctaksācijas perioda 1.septembrim rezumējošā kārtībā veic pārmaksātā SN atmaksu. Tāpat noteikta arī atmaksas kārtība – ja SN jāatmaksā tikai vienai personai, atmaksa tiks veikta šai personai. Savukārt, ja SN jāatmaksā gan darba ņēmējam, gan darba devējam, pārmaksātā SN atmaksa tiks veikta darba devējam, tādējādi nodrošinot nepieciešamo progresivitāti attiecībā uz lielāko ienākumu saņēmēju, norādīts likuma grozījumu anotācijā (6.2pants).

Tāpat SN tiek noteikta jauna sadalīšanas secība:

  • 1% - veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai
  • 15% - valsts pensiju speciālajā budžetā
  • 10,50% - iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā Valsts kasē.

Atgādinām, ka līdzšinējā SN likme tika pielīdzināta VSAOI likmēm, līdz ar to bija piemērojama 10 dažādas likmes robežās no 25,50% līdz 35,09%, atkarībā no personas sociālās apdrošināšanas veida.