Š.g. 9.aprīlī spēkā stājas MK noteikumi Nr.95 Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām. MK noteikumi izstrādāti saskaņā ar likuma Par nodokļiem un nodevām 28.1panta 4.daļu un nosaka stingrākas kases aparātu tehniskās prasības.