Turpinot pilnveidot Ministru kabineta noteikumus Nr. 165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem”, tajos noteikts ilgāks termiņš, kādā uzņēmumi var pieteikt dīkstāves pabalstu saviem darbiniekiem, kā arī noteiktas papildu darbinieku kategorijas, kas turpmāk varēs pretendēt uz dīkstāves pabalstiem. 

Grozījumi nosaka, ka iesniegumu par dīkstāvi šī gada aprīlī darba devējs Valsts ieņēmumu dienestā (VID) var iesniegt līdz šī gada 20. maijam. Savukārt par dīkstāvi maijā iesniegumu var iesniegt līdz 31. maijam, bet par jūniju – līdz 30. jūnijam. Arī gadījumā, ja dīkstāves pabalsts par aprīli pieprasīts līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai, tas tiks pieņemts un izskatīts atbilstoši šiem jaunajiem noteikumiem.

Saskaņā ar šiem grozījumiem dīkstāves pabalstam var pieteikt arī darbiniekus, kuri veic pedagoģisko vai radošo darbu valsts vai pašvaldību institūcijā vai kapitālsabiedrībā, un kuru ieņēmumi no tās nepārsniedz 430 eiro mēnesī. Lai šie darbinieki dīkstāves pabalstu varētu saņemt arī par laikposmu no 14. marta līdz 31. martam, iesniegums dīkstāves pabalstam jāiesniedz līdz 1. jūnijam.

Savukārt, lai dīkstāves pabalstu varētu saņemt arī darbinieki, kuri vienlaikus veic saimniecisko darbību un kuru ieņēmumi no tās nepārsniedz 430 eiro mēnesī, iesniegums dīkstāves pabalstam jāiesniedz līdz 25. maijam. 

Precizēts arī termina “eksports” lietojums – vērtējot saņemtos iesniegumus, tiek ņemts vērā, vai krīzes skartā darba devēja īstenotā preču un pakalpojumu eksporta apjoms un preču un pakalpojumu piegādes apjoms Eiropas Savienības teritorijā 2019. gadā veido 10% no kopējā apgrozījuma vai ir ne mazāks kā 500 000 eiro.

Gadījumos, ja uzņēmums nekvalificējas dīkstāves pabalstam saskaņā ar kādu no izslēdzošajiem kritērijiem, iesniegums VID jāsniedz, jo, saņemot atteikumu, uzņēmuma darbinieki automātiski saņems Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksāto dīkstāves palīdzības pabalstu.