Par laika periodu, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību (no šā gada
12. marta līdz 9. jūnijam), personai, kura kopj bērnu vecumā no pusotra gada līdz diviem gadiem, bērna kopšanas pabalsta apmērs ir 171 eiro (līdz šim – 42,69 eiro) mēnesī un personām, kurām šajā periodā ir tiesības uz piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, tiks izmaksāta vienreizēja piemaksa 150 eiro apmērā.

Bērna kopšanas pabalsta apmērs mēnesī tiek paaugstināts no 42,69 eiro uz 171 eiro arī tām personām, kuras kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus vecumā no pusotra gada līdz diviem gadiem.

Minēto paredz 14. maijā valdības sēdē pieņemtie grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 1609 "Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību“.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) aprēķinās pabalstu noteiktajā apmērā un neizmaksāto starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 2020. gada 30. jūnijam.

Savukārt lēmums izmaksāt vienreizēju piemaksu personām, kurām šajā periodā ir tiesības uz piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, pieņemts, lai sniegtu papildu finansiālo atbalstu ģimenēm, kuras audzina bērnu ar invaliditāti, laikā, kad visā valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ sakarā ar Covid-19 izplatību ir noteikti vairāki valsts līmeņa ierobežojumi, tai skaitā slēgtas izglītības iestādes, dienas aprūpes centri, kā arī ierobežota ārstniecības pakalpojumu pieejamība.

Vienreizējās piemaksas izmaksu paredz 12. maijā valdības sēdē pieņemtie grozījumi MK noteikumos Nr. 1517 “Noteikumi par ģimenes valsts pabalstu un piemaksām pie ģimenes valsts pabalsta”.

Tiesības uz vienreizējo piemaksu ir arī personām, kuru bērni ar invaliditāti ārkārtējās situācijas laikā jau ir sasnieguši vai sasniegs pilngadību. 

Vienreizējās piemaksas izmaksu nodrošinās VSAA, izmaksājot to līdz 30. jūnijam uz tās personas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu, uz kuru tiek vai tika izmaksāta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti.