Otrdien, 7.novembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē izskatīti grozījumi MK noteikumos Nr.336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem", veicot izmaiņas atbilstoši šī gada jūlijā Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN).

Gorzījumos likumā par IIN noteikts attaisnoto izdevumu par izglītības un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu normas gan procentuāls, gan summārs ierobežojums. Procentuāli tas ir 50% no maksātāja gada apliekamā ienākuma, savukārt summāri – 600 EUR gadā par maksātāju un katru maksātāja ģimenes locekli. Attaisnotos izdevumus varēs attiecināt uz nākamo 3 taksācijas gadu apliekamo ienākumu hronoloģiskā secībā. Tādējādi noteikumos veikti precizējumi atbilstoši šīm likuma par IIN izmaiņām.

Tāpat noteikumos paredzēts svītrot normas, kas attiecināmas uz attaisnotajiem izdevumiem par medicīnas pakalpojumiem, kam līdz šim nebija noteikts ierobežojums. Tādējādi turpmāk medicīnas izdevumi, kam pašlaik nav ierobežojuma (izdevumi par plānveida operācijām un zobārstniecības pakalpojumiem), tiks iekļauti kopējā attaisnoto izdevumu limitā un tos summēs kopā ar citiem attaisnotajiem izdevumiem par medicīnu un izglītību.

Attaisnoto izdevumu normas ir labvēlīgas personām, kam ir jāmaksā par izglītības iegūšanu, jo līdzšinējo 215 EUR attaisnoto izdevumu apmērs tiek palielināts līdz 600 EUR gadā.

Vienlaikus MK noteiks arī attaisnoto izdevumu – par izglītības un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu – sastāvu un piemērošanas kārtību, nodrošinot vienveidīgu attaisnoto izdevumu normu piemērošanu.

Noteikumos paredzēts, ka izglītības un ārstnieciskos izdevumus, kas veidojušies no 2013. līdz 2017.gadam un pārsniedz šobrīd noteikumos paredzēto limitu (215 EUR gadā), maksātājs varēs turpināt attiecināt uz nākamo 5 taksācijas gadu apliekamo ienākumu hronoloģiskā secībā, attiecinot līdz 2017.gadam radušos un pilnībā neizmantotos izdevumus uz jauno attaisnoto izdevumu apmēru (50% no maksātāja taksācijas gada apliekamā ienākuma lieluma, bet ne vairāk kā 600 EUR par katru personu) pēc kārtējā gada attaisnoto izdevumu atzīšanas.