Lai lauksaimnieciskās produkcijas ražotāji 2014./2015.saimnieciskajā gadā saņemtu atbrīvojumu no akcīzes nodokļa par 88 litriem (maksimums) dīzeļdegvielas par apstrādātās zemes hektāru, jūtami samazinot finansiālo slogu, otrdien, 16.septembrī, valdība apstiprināja izmaiņas MK noteikumos Nr.344 Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem (MK noteikumi Nr.344), informē Zemkopības ministrija.

Lauku atbalsta dienestam līdz kārtējā gada 30.oktobrim ir jāpieņem lēmums par atlikušā dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanu un jāpaziņo tas lauksaimniecības produkcijas ražotājam. Maksimālais kopējais dīzeļdegvielas daudzums 2014./2015.saimnieciskajā gadā, kam piemēros atbrīvojumu no akcīzes nodokļa, ir 102 589 359 litru.

Grozījumi MK noteikumos Nr.344 stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis.