21.05.2015. Saeima galīgajā lasījumā apstiprināja Komerclikuma (KL) grozījumus, kas paredz kapitālsabiedrību (SIA, AS) pamatkapitāla pārrēķināšanu no latiem uz eiro, ja uzņēmums līdz nākamā gada 30.jūnijam neiesniegs izmaiņām nepieciešamos dokumentus. Vienlaikus būtiski uzsvērt, ka KL grozījumi neatbrīvo kapitālsabiedrības no prasību izpildes par pamatkapitāla denomināciju – dokumenti, kas apliecina izmaiņas, ir jāiesniedz visām kapitālsabiedrībām, informē Uzņēmumu reģistrs (UR).

Grozījumu mērķis, ņemot vērā komercreģistra atklātību, ir precizēt pārejas noteikumus pamatkapitāla denominācijas veikšanai, nosakot UR rīcību, ja kapitālsabiedrības neizpilda prasību veikt pamatkapitāla denomināciju noteiktā termiņā – proti, pēc 30.06.2016. UR automātiski veiks izmaiņas komercreģistra ierakstos un nodrošinās, ka pamatkapitāls tiek atspoguļots nevis latos, bet eiro.

Turklāt, ņemot vērā grozījumus, vairs nav paredzētas sankcijas par likumā uzlikto pienākumu neizpildi termiņā - darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana. Turklāt līdz 30.06.2016. būs spēkā atvieglojumi – gan parakstu apliecināšanas pienākumam, gan valsts nodevas un publikācijas apmaksai. Pēc minētā datuma šie atvieglojumi vairs nebūs spēkā.

Atgādinām, ka UR un Tieslietu ministrija, domājot par uzņēmēju interesēm, izstrādāja KL grozījumus, kas paredz atvieglot pamatkapitāla pārreģistrācijas procesu un dalībnieku reģistra pirmā nodalījuma iesniegšanu. Ņemot vērā šo iniciatīvu, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija izstrādāja alternatīvu grozījumu projektu, kas šodien pieņemts Saeimā. Likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

30.06.2015. – dalībnieku reģistra nodalījums jāiesniedz visām 2 un vairāku īpašnieku SIA

Saeimā apstiprinātie KL grozījumi paredz mazināt administratīvo slogu uzņēmumiem arī saistībā ar tā dēvētajiem "antireiderisma" grozījumiem, kas paredz izmaiņas dalībnieku reģistrā, nosakot, ka SIA līdz 30.06.2015. UR jāiesniedz dalībnieku reģistra pirmais nodalījums.

Šī prasība noteiktajā termiņā paliek saistoša visām 2 un vairāku dalībnieku SIA, kas reģistrētas līdz 30.06.2013. SIA, kurās ir 1 dalībnieks, dalībnieku reģistra nodalījumu iesniedz vienlaikus ar citām izmaiņām, kas skar daļu pāreju vai izmaiņas pamatkapitālā. Līdz ar to 1 dalībnieka SIA nav speciāli jādodas uz UR tikai tāpēc, lai iesniegtu pirmo dalībnieku reģistra nodalījumu – to varēs izdarīt vienlaikus ar citām izmaiņām.

Pamatkapitāla denominācija eiro jāveic līdz 30.06.2016.

Prasība veikt pamatkapitāla pārreģistrāciju uz eiro līdz 30.06.2016. paliek saistoša visiem uzņēmumiem, taču jaunie KL grozījumi paredz skaidru UR rīcību situācijā, ja uzņēmums šīs prasības nav izpildījis noteiktajā termiņā. Šādā gadījumā UR, nepieņemot atsevišķu lēmumu, pārrēķinās komercreģistrā ierakstīto pamatkapitālu uz eiro, tomēr tas nenozīmē, ka uzņēmums tiek atbrīvots no prasību izpildes.

Ja kapitālsabiedrības neiesniegs pieteikumu denominācijas veikšanai līdz 30.06.2016., tām būs pienākums, piesakot komercreģistra iestādei jebkuras izmaiņas komercreģistra ierakstos vai dokumentu reģistrāciju (pievienošanu reģistrācijas lietai), vienlaikus veikt arī denomināciju.

Jānorāda, ka pēc 30.06.2016. denomināciju vairs nevarēs veikt, izmantojot KL noteiktos atvieglojumus (lēmuma pieņemšana ar vienkāršu balsu vairākumu, atbrīvojums no valsts nodevas un maksas par publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbrīvojums no parakstu notariālas apliecināšanas pienākuma).