Otrdien, 2.jūnijā, Ministru kabinets (MK) apstiprināja grozījumus MK noteikumos Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai" (MK noteikumi Nr.997), paplašinot garantiju saņēmēju loku un garantiju apmēru, informē Ekonomikas ministrija.

Pēc grozījumu MK noteikumos Nr.997 stāšanās spēkā garantijas kredītu brīvdienām varēs saņemt arī tie saimnieciskās darbības veicēji, kuri Krievijas Federācijas rubļa vērtības svārstību rezultātā saskaras ar likviditātes problēmām.

Ņemot vērā Krievijas Federācijas rubļa vērtības būtisko kritumu, kredīta brīvdienas būs jauns atbalsta instruments Latvijas uzņēmumiem, jo īpaši pārtikas nozares komersantiem, nesamazinot apgrozāmo līdzekļu apjomu laikā, kad komersantiem jārod jauni noieta tirgi.

Lai nodrošinātu pieejamību komercbanku aizdevumiem tām daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotajām personām, kuras daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumu programmas ietvaros īsteno vairākus projektus, ir palielināts aktīvo garantiju saistību limits vienai pilnvarotajai personai no 1,5 miljoniem eiro līdz 3 miljoniem eiro.

Tāpat, lai nodrošinātu iespējas saņemt garantijas, kuru termiņš nav īsāks par komercbanku piešķirtā aizdevuma termiņu, ir pagarināts arī garantiju termiņš līdz 15 gadiem.